Azonnal használatba vehető WordPress weboldalak videós útmutatóval. Nézd meg a weboldalakat itt.

Általános Szerződési Feltételek

Kérlek, gondosan olvasd el az Általános szerződési feltételeket!

Amennyiben honlapom használatával, a megrendelés folyamatával, instant weboldal sablonjaimmal, instant logóimmal, szolgáltatásaimmal vagy az Általános szerződési feltételekkel kapcsolatos kérdésed van, felveheted velem a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

 1. Üzemeltető:

Béki Virág Julianna EV.

Székhely: 1033 Budapest, Búza utca 18. ¼.

Adószám: 56810376-1-41

Nyilvántartási szám: 55498399

E-mail cím: hello@instantjungle.hu

Weboldal: www.instantjungle.hu

Bankszámlaszám: 11714044 21437588

Képviselő neve: Béki Virág Julianna

 1. Tárhelyszolgáltató adatai: 

Név: Websupport Magyarország Kft.

Adószáma: 25138205-2-41

Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-381419

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

E-mail: info@tarhelypark.hu

Telefon: +36 1 700 4140

Web: https://tarhelypark.hu

 1. Vonatkozó jogszabályok:
  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
  • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
  • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 1. Az ÁSZF hatálya és elfogadása: 

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön megrendelése leadásával elfogadja Szolgáltató Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződés részét képezi.

Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Fogyasztó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a Szerződés megkötése és a vonatkozó díj megfizetése után azonnal megkezdje és tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, az abban foglaltak szerint, az elállási/felmondási jogát elveszíti.

 1. A Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával és az Általános szerződési feltételeink elfogadásával jön létre.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek, a Honlap elektronikus formában tárolja azokat, a szerződések egyéb módon nem kerülnek iktatásra. 

 1. Árak:

Az árak forintban (huf) értendők. Az áraknak ÁFA tartalma nincs. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

 1. Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a megrendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát. Megrendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Szolgáltató a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés létrejöttét, illetve teljesítését (meg)akadályozhatja.

 1. Eljárás hibás ár esetén:

Szolgáltató kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Szolgáltató tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a szolgáltatás helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a szolgáltatást vagy következmények nélkül elállhat a megrendeléstől. A hibásan feltüntetett áron Önnek nincs lehetősége igénybe venni az adott szolgáltatást. Egyedi árajánlat esetében a szerződéskötéskor rögzítésre kerülő ár az irányadó.

 1. Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, így szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai megoldások, számítógépes programalkotások engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Béki Virág Julianna EV.) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

 1. Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink valamely pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Szolgáltató nem áll a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt.

 1. Szolgáltatások tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt szolgáltatások tulajdonságairól az adott szolgáltatás oldalán található leírás szolgáltat információt.

 1. A Honlap használata, a megrendelés folyamata:

Megrendelés leadása

A megrendelés leadása a Honlapon a “Megrendelés elküldése”, a gombra kattintással történik.  Erről e-mailben 24 órán belül automatikus visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Szolgáltató részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.

Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 24 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.

Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, ugyanis előfordulhat technikai probléma.

Instant Jungle weboldal és logó sablonok megrendelése

Az ún. instant weboldalak és logók egy kedvezményes áron elérhető gyors megoldást jelentenek. Az instant weboldalakhoz videós útmutató is jár, ami megkönnyíti a weboldal szerkesztését, kezelését.

Ezek a weboldal csomagok komplett weboldalt tartalmaznak, a vásárlónak lehetősége van a tartalmán és a színeken változtatni.

Az instant weboldalakat a weboldalon banki átutalással és online bankkártyás fizetéssel van lehetőség kifizetni. A megrendelést követően bankkártyás fizetés esetén 72 órán belül telepítésre kerül az igényelt domain név és tárhely, valamint a megrendelt weboldal sablon. Banki átutalás esetén a 72 órás teljesítés azután indul, miután a kezelő “Teljesítettre” állította a megrendelés státuszát.

Kivitelezés

Szolgáltató a teljesítési határidőt a Fogyasztó/Vállalkozás részéről történő folyamatos kommunikáció esetén tudja biztosítani. Amennyiben az egyes felmerülő kérdésekre 48 órán belül nem kap választ, Szolgáltató jogosult a teljesítési határidőt egyoldalúan meghosszabbítani. 

Teljesítési határidő

A szolgáltatás átadására a készre jelentést, majd a teljesítési igazolás kiállítását és a szolgáltatás teljes összegének megfizetését követően kerül sor. 

A teljesítési határidő a megrendeléskor egyeztetésre kerülő és az egyedi szerződésben rögzített időpont. Szolgáltató fenntartja az ettől az időponttól történő minimális eltérés jogát, ilyen esetekben a Fogyasztó/Vállalkozás mindenkor tájékoztatásra kerül írásos formában. Szolgáltató a teljesítési határidőt a Fogyasztó/Vállalkozás részéről történő folyamatos kommunikáció esetén tudja biztosítani. Amennyiben az egyes felmerülő kérdésekre 48 órán belül nem kap választ, Szolgáltató jogosult a teljesítési határidőt egyoldalúan meghosszabbítani. 

FIZETÉSI MÓDOK

A szolgáltatás kényelmesebb használatának érdekében Szolgáltató az alábbi fizetési módokat kínálja fel a Fogyasztó/Vállalkozás számára. A fizetés sikeres teljesítéséről minden esetben értesítést küldünk.

Banki átutalás:

A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően kollégánk elküldi Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután az előleg utalása beérkezett, kezdetét veszi a megrendelt szolgáltatás elkészítése. A szolgáltatás készre jelentését és a teljesítési igazolás Fogyasztó/Vállalkozás általi kiállítását követően Szolgáltató végszámlát állít ki, a kész szolgáltatást Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás(ok) teljes összegének megfizetését követően nyújtja át a Fogyasztó/Vállalkozás számára.

Online bankkártyás fizetés:

A fizetés történhet online bankkártyás fizetéssel. A rendszer automatikusan átirányítja Önt egy biztonságos fizetési felületre. 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Barion szolgáltatásaival és az esetlegesen felmerülő hibákkal kapcsolatban az alábbi oldalon tájékozódhat:

https://www.barion.com/hu/

 1. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg Szolgáltató tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

  • E-mail cím: hello@instantjungle.hu

A Fogyasztó írásban közölheti Szolgáltatóval panaszát. A panasz vonatkozhat a Szolgáltató részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a szolgáltatás minőségével közvetlen kapcsolatban áll.

Az írásbeli panaszt Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató álláspontját köteles megindokolni. Szolgáltató köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

  • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
  • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
  • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
  • Szolgáltató nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
  • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
  • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Szolgáltató a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Szolgáltató Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha Szolgáltató és a Fogyasztó közötti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

 1. Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

 1. Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Szolgáltatókel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Szolgáltató köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha Szolgáltató székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a Szolgáltató jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

Tartalmaznia kell a kérelemnek:

  • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
  • Fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató nevét, székhelyét/telephelyét
  • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
  • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
  • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
  • Testület döntésére irányuló indítványt
  • Fogyasztó aláírását
  • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a Szolgáltató panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 1. Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt Szolgáltatónak lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 1. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. 

A 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A 20. § (4) bekezdése szerint, ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a Fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

A  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 13. § alapján a Fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles Szolgáltatókel kifejezetten, tartós adathordozón közölni; illetve a 19. § alapján a Fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles Szolgáltatókel kifejezetten közölni.

 1. Elállási nyilatkozat, a Fogyasztó elállási és felmondási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:

A 22. § alapján határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási vagy felmondási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, miszerint elállási vagy felmondási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Szolgáltató a Fogyasztó elállási vagy felmondási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási vagy felmondási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásulvételét.

 1. Szolgáltató kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:

Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége:

A 23. § rendelkezései szerint, ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nek megfelelően eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 1. A Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:

A 26. § alapján, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben, ha a Fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, és a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatókel való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat Szolgáltató számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

 E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 1. A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
 2. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 3. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 4. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 5. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 6. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 7. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 8. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 1. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 2. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 3. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 4. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 5. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Fogyasztó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a Szerződés megkötése és a vonatkozó díj megfizetése után azonnal megkezdje és tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, az abban foglaltak szerint, az elállási/felmondási jogát elveszíti.

A Fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre

A 30. § alapján, ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó 20. § szerinti jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

 A Fogyasztó Szolgáltatónak a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség – a 23. § (3) bekezdésében, valamint a 24-26. §-ban meghatározott esetek kivételével – nem követelhető.

Szolgáltató köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a Fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

 1. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
 2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:  

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:  

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:  

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Budapest, 2022.08.03.